O skupině

     Služba péče o dítě je určena zaměstnancům posádky Tábor. Je poskytována ve vybavených a k tomu určených prostorách, kde může být umístěno maximálně 12 dětí věkově smíšeného kolektivu. Výchovná činnost v dětské skupině probíhá podle ročního plánu výchovy a péče a je zaměřena na formování osobnosti dítěte a jeho psychický i fyzický vývoj. O děti pečuje kvalifikovaný personál. Provozní doba je pondělí až čtvrtek od 6:30 do 16:30, v pátek od 6:30 do 14:00.

 

 

DENNÍ PROGRAM

Od – do (hod.)

Činnost

06:30 – 08:15

příchody dětí do dětské skupiny, předání dětí pečující osobě, spontánní nebo řízené aktivity zaměřené především na hry a zájmovou činnost

08:15 – 09:00

Společné přivítání se, hlavní činnost -  výchovné a sociálně komunikační aktivity, pohybové a hudebně aktivizační činnosti

09:00 – 09:30

osobní hygiena, dopolední svačina

09:30 – 11:00

pobyt venku

11:00 – 12:15

osobní hygiena, oběd

12:15 – 12:30

osobní hygiena, převzetí dětí z dětské skupiny

12:30 – 14:30

odpočinek dětí

14:30 – 15:00

osobní hygiena, odpolední svačina

15:00 – 16:30

výchovná činnost nebo pobyt venku, převzetí dětí ze zařízení

 

 

Denní program je zaměřený na rozvoj:

  • grafomotoriky— jemná motorika, koordinace oka a ruky, kreslení, malování
  • pohybových aktivit— ranní cvičení, cvičení v tělocvičně, pohybové hry a říkadla, pohybové ztvárnění - tanečky
  • hudebního vzdělání— poslech hudby, zpěv, využití ozvučných dřívek a dětských hudebních nástrojů
  • tvořivosti— stříháme, lepíme, modelujeme, malujeme, kreslíme
  • poznávacích schopností— poznáváme svět kolem nás všemi smysly