Dětská skupina Brandýs n. Labem - Stará Boleslav

Úvodní slovo velitele 26. pluku u příležitosti otevření dětské skupiny Ptáčata ve Staré Boleslavi

(autor: plukovník gšt. Ing. Milan Malík)

 

Bylo nebylo jedno království, ve kterém ptáčata neměla kde bydlet. Zželelo se stařičkému plukovníkovi ptáčat a jal se vybudovat ptáčatům obydlí. V království žila, byla zlá byrokracie, která nechtěla, aby ptáčata měla nové bydlení. Stařičký plukovník již neměl tolik sil, aby sám zvítězil nad zlou byrokracií, a proto povolal své zbrojnoše. Ale ani tito zbrojnoši neměli tolik sil, aby nad ní zvítězili. Proto stařičký plukovník povolal na pomoc tetičky a strejdy z Prahy. Ti urputně po měsíce bojovali se zlou byrokracií, až jednoho dne nad ní zvítězili a dostavěli ptáčatům obydlí. Aby se stařičký plukovník mohl nakonec chlubit, jak se mu povedlo nové obydlí vystavět, zařídit a vymalovat, povolal také novou paní učitelku a její družinu. Nakonec ptáčata mají kde bydlet a v království u rodičů ptáčat zavládla spokojenost.