Dětská skupina Brandýs n. Labem - Stará Boleslav

Týdenní harmonogram

Harmonogram je zaměřený na rozvoj:

  • grafomotoriky — jemná motorika, koordinace oka a ruky, kreslení, malování
  • pohybových aktivit — ranní cvičení, pohybové hry a říkadla, pohybové ztvárnění - tanečky
  • hudebního vzdělání — poslech hudby, zpěv, využití ozvučných dřívek a dětských hudebních nástrojů
  • tvořivosti — stříháme, lepíme, modelujeme, malujeme, kreslíme
  • poznávacích schopností — poznáváme svět kolem nás všemi smysly

 

6:30 - 8:00

8:00 - 9:00

9:00 - 11:00

11:00 - 11:45

11:45 - 14:30

14:30 - 16:30

Po

příchody dětí do DS,  spontánní aktivity

přivítání, zájmové a tvořivé činnosti, venkovní aktivity

hygiena, svačina, venkovní aktivity, zájmové a tvořivé činnosti

hygiena, oběd, případně převzetí dětí z DS od 11:45 do 12:00 hod.

příprava na odpočinek, odpočinek, klidové aktivity

hygiena, svačina, spontánní a venkovní aktivity, převzetí dětí z DS

Út

příchody dětí do DS,  spontánní aktivity

přivítání, zájmové a tvořivé činnosti, venkovní aktivity

hygiena, svačina, venkovní aktivity (výlety), zájmové a tvořivé činnosti

hygiena, oběd, případně převzetí dětí z DS od 11:45 do 12:00 hod.

příprava na odpočinek, odpočinek, klidové aktivity

hygiena, svačina, spontánní a venkovní aktivity, převzetí dětí z DS

St

příchody dětí do DS,  spontánní aktivity

přivítání, zájmové a tvořivé činnosti, venkovní aktivity

hygiena, svačina, venkovní aktivity (výlety), zájmové a tvořivé činnosti

hygiena, oběd, případně převzetí dětí z DS od 11:45 do 12:00 hod.

příprava na odpočinek, odpočinek, klidové aktivity

hygiena, svačina, spontánní a venkovní aktivity, převzetí dětí z DS

Čt

příchody dětí do DS,  spontánní aktivity

přivítání, zájmové a tvořivé činnosti, venkovní aktivity

hygiena, svačina, venkovní aktivity (Jaselská kasárna), zájmové a tvořivé činnosti

hygiena, oběd, případně převzetí dětí z DS od 11:45 do 12:00 hod.

příprava na odpočinek, odpočinek, klidové aktivity

hygiena, svačina, spontánní a venkovní aktivity, převzetí dětí z DS

příchody dětí do DS,  spontánní aktivity

přivítání, zájmové a tvořivé činnosti, venkovní aktivity

hygiena, svačina, venkovní aktivity, zájmové a tvořivé činnosti

hygiena, oběd, případně převzetí dětí z DS od 11:45 do 12:00 hod.

příprava na odpočinek, odpočinek, klidové aktivity

hygiena, svačina, spontánní a venkovní aktivity, převzetí dětí z DS do 16:00 hod.