Rezortní předškolní zařízení Praha

Náš tým

 

kpt. Bc. Lukáš Sorád
Vedoucí předškolního zařízení

Adéla Tůmová
Hlavní vychovatelka

Věra Pipková
Vychovatelka

Aneta Capoušková
Vychovatelka

Květa Golová
Vychovatelka

Jiřina Rybářová
Hospodářka

Dita Koubková
Uklízečka