Náš tým

 

Bc. Klára Bielová, Dis.
Vedoucí dětské skupiny

Aneta Capoušková, DiS.
Hlavní vychovatelka

Veronika Vernerová
Vychovatelka

Iveta Suchá
Vychovatelka

Petra Jará
Vychovatelka

Gabriela Králíčková
Vychovatelka

Alena Čáslavková
Uklízečka

Marie Čeledová
Uklízečka