Úhrada za stravování

Subdodavatelem stravy je ERTUS - školní jídelny, Americká 517/7, Praha 2. Smluvní vztah se subdodavatelem má uzavřený každý rodič samostatně.

Denní strava se sestává z následujících jídel::

  • dopolední svačinka v ceně 17 Kč
  • oběd v ceně 50 Kč
  • odpolední svačinka v ceně 17 Kč

Uvedené ceny jsou včetně 15% DPH.

Měsíční vyúčtování stravy (odebrané nebo neodhlášené) obdrží rodiče dítěte nejpozději do 5. kalendářního dne následujícího měsíce. Celkovou sumu, uvedenou v měsíčním vyúčtování, je rodič povinen uhradit do 15. kalendářního dne následujícího měsíce na účet dodavatele.