Úhrada za službu je stanovena takto

Služba je od 1.9.2019 poskytována bez úhrady nákladů. Docházka dětí do dětské skupiny je pravidelně evidována.