Úhrada za aktivity

V případě účasti dětí na kulturní, vzdělávací, sportovní nebo jiné akci jsou jejich rodiče předem informováni a požádáni o hotovostní úhradu nákladů s akcí spojených. Platba se hradí v hotovosti v určeném termínu. Rodiče obdrží doklad o zaplacení. O těchto platbách se vede samostatná evidence, do níž mohou rodiče na požádání kdykoliv nahlédnout.