Dětská skupina Hranice

Dětská skupina Hranice
Komenského 262
753 01  

Telefon:  725 458 696
E-mail:    dshranice@army.cz

 

Vedoucí DS Hranice

Romana Tomková
Telefon:  725 458 696
E-mail:    dshranice@army.cz

Omlouvání nepřítomnosti dítěte

Libuše Skřítecká
Telefon:  702 029 608