Vážení rodiče, vojáci a přátelé,

jsem velmi rád, že vás mohu přivítat na internetových stránkách dětské skupiny 7. mechanizované brigády. Její zřízení v Hranicích je logickým vyústěním potřeby pomoci našim vojákům a jejich rodinám při řešení každodenních povinností. Cílem je vytvoření „na míru šitých“ podmínek péče o dítě, reflektující specifika vojenského povolání.

Naše dětská skupina tak například umožňuje překlenout složité období při nasazení jednoho z rodičů v zahraniční operaci, ale na druhé straně rovněž nabízí dřívější návrat z rodičovské a mateřské dovolené. Nezanedbatelné jsou i pracovní příležitosti, které nabízíme primárně manželkám a  družkám našich vojáků. V dětské skupině klademe důraz jak na komplexní a vyvážený rozvoj dětí, tak i  na jejich bezpečnost.

Nic z toho by nebylo možné bez téměř dvouleté usilovné práce projektového týmu, štábu velitelství brigády a zejména příslušníků provozní čety. Rád bych také poděkoval  zaměstnankyním dětské skupiny za skvěle a profesionálně odvedenou práci, zodpovědný přístup a velké pracovní nasazení při přípravě na zahájení provozu.

Poděkování patří rovněž městu Hranice, které nám umožnilo užívat objekt dětské skupiny.

Na závěr mi dovolte popřát dětem pěkné chvíle strávené v tomto kolektivu, spokojenost rodičům a trpělivost našim zaměstnancům dětské skupiny.

 

                                                                                                                                     V Hranicích 2. září 2019

                                                                                                                                     plukovník gšt. Ing. Jiří David

                                                                                                                                     velitel 7. mechanizované brigády „Dukelské“