Služba péče o dítě je určena zaměstnancům posádky Hranice. Je poskytována ve vybavených a k tomu určených prostorách, kde může být umístěno maximálně 24 dětí věkově smíšeného kolektivu. Výchovná činnost v dětské skupině probíhá podle ročního plánu výchovy a péče a je zaměřena na formování osobnosti dítěte a jeho psychický i fyzický vývoj. O děti pečuje kvalifikovaný personál. Provozní doba je pondělí až čtvrtek od 6:00 do 16:30, v pátek od 6:00 do 14:00.