Zástupce poskytovatele

Zástupcem poskytovatele je zpravidla velitel posádky nebo dislokačního místa, kde má být dětská skupina zřízena. Zástupce poskytovatele zodpovídá za zřízení a provozování dětské skupiny, navrhuje její kapacitu, uzavírá příslušné smlouvy a schvaluje doporučení výběrové komise k přijetí nebo nepřijetí dítěte do dětské skupiny.