Podmínky pro umístění dítěte do dětské skupiny

V dětských skupinách Ministerstva obrany lze poskytnout péči o dítě při splnění těchto podmínek:

  • dítě se podrobilo zákonem uloženým pravidelným očkováním nebo jeho zákonný zástupce předložil doklad, že dítě je proti nákaze imunní anebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci;
  • zákonný zástupce dítěte je zaměstnancem Ministerstva obrany.

Bližší informace obdržíte od určené kontaktní osoby konkrétní dětské skupiny.