Podmínky pro umístění dítěte do dětské skupiny

V dětských skupinách Ministerstva obrany lze poskytnout pravidelnou péči o dítě při splnění těchto podmínek:

  • dítě se podrobilo zákonem uloženým pravidelným očkováním nebo jeho zákonný zástupce předložil doklad, že dítě je proti nákaze imunní anebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci;
  • zákonnému zástupci uplynula zkušební lhůta u Ministerstva obrany;
  • ani jeden ze zákonných zástupců nečerpá mateřskou nebo rodičovskou dovolenou.

V rámci dočasně uvolněné kapacity dětské skupiny lze poskytnout nepravidelnou péči o dítě v případě, že se dítě podrobilo zákonem uloženým pravidelným očkováním nebo jeho zákonný zástupce předložil doklad, že dítě je proti nákaze imunní anebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci;

Poskytování pravidelné péče má vždy přednost před poskytováním péče nepravidelné.
Bližší informace obdržíte od určené kontaktní osoby konkrétní dětské skupiny.