Gestor

Gestorem zřízení a provozování dětských skupin je státní tajemník v Ministerstvu obrany, v jehož působnosti je alokace finančních prostředků pro realizaci dětských skupin. Gestor rozhoduje o zřízení, zahájení a ukončení provozování dětské skupiny na základě doporučení ředitele Agentury profesního rozvoje a podpory aktivit, iniciuje přípravu příslušných služebních nebo právních předpisů anebo řídících a metodických dokumentů v této oblasti a provádění kontrol v dětských skupinách, přijímá opatření týkající se dětských skupin a řídí činnost garanta.