Garant

Garantem zřízení a provozování dětských skupin je Agentura profesního rozvoje a podpory aktivit, která je v podřízenosti státního tajemníka v Ministerstvu obrany (MO). Garant dohlíží na zřizování a provozování dětských skupin a sleduje udržitelnost jejich provozu. Zpracovává analýzy, navrhuje optimalizace procesů a odborně a metodicky řídí vedoucí projektů ve vybraných posádkách a dislokačních místech. Věnuje se související poradenské činnosti a koordinuje spolupráci se zainteresovanými subjekty, jak v rámci Ministerstva obrany, tak i s jinými orgány státní správy a samosprávy.