Aktuality

První dětská skupina MO zahájila činnost v Čáslavi

03. 05. 2016

V pondělí 2. května začala fungovat na 21. základně taktického letectva v Čáslavi dětská skupina. Je určena až pro 24 dětí ve věku od 2 let do doby, kdy jsou přijaty k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. Slavnostní otevření se konalo za účasti manželky prezidenta republiky Ivany Zemanové, která spolu s velitelem čáslavské základny plukovníkem Petrem Hromkem přestřihla pásku a symbolicky tak zahájila provoz dětské skupiny.


Dětská skupiny posádky Čáslav jako první navazuje na pilotní projekt Agentury profesního rozvoje a podpory aktivit MO, který byl začátkem roku 2014 završen otevřením dětské skupiny v Praze 6. „Služba péče o předškolní děti se osvědčila, proto plníme slib, že se dětské skupiny otevřou ve vybraných vojenských posádkových městech,“ uvedl již dříve ministr obrany Martin Stropnický.


 


Školky jsou vytížené, proto dětské skupiny
Cílem dětských skupin rezortu obrany je podpora péče o zaměstnance, konkrétně jejich profesního, rodinného a osobního života, a to postupným zřizováním a provozováním dětských skupin ve vybraných posádkách a dislokačních místech. Kritéria jsou přísná, například poptávka po této službě ze strany zaměstnanců musí výrazným způsobem a dlouhodobě převyšovat kapacitu existujících předškolních zařízení jiných poskytovatelů. „My jsme se snažili vyjít vstříc zaměstnancům letiště. Víme, že v okolí jsou školky plně vytížené. Provozováním dětské skupiny navíc našim lidem umožníme rychlejší návrat do pracovního procesu z rodičovské dovolené,“ říká velitel základny plukovník Petr Hromek.


 


Projekt podpořila evropská dotace
„V Čáslavi je školka s pěti dislokačními místy. Na základě průzkumu víme, že 30 dětí v Čáslavi není každoročně přijato do předškolního zařízení,“ uvádí zástupce náčelníka štábu základny podplukovník Peter Hatala, který se skoro dva roky podílel na realizaci projektu. „Kapacita naší dětské skupiny je až 24 dětí, my máme ke dni otevření již 22 míst obsazených,“ dodává podplukovník Hatala. Základna má okolo tisícovky zaměstnanců, kteří mají v součtu přibližně 300 dětí ve věku 2 až 5 let, což svědčí o tom, že dětská skupina v posádce Čáslav má své opodstatnění. Ministerstvo obrany na zřízení dětské skupiny a její provoz po dobu 24 měsíců čerpá příspěvek Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost, který činí 85 % (4 745 983,50 Kč). Ze zmiňovaného fondu získalo ministerstvo podporu i na zřízení dětských skupin ve Staré Boleslavi a v Praze 6. Podobnou podporu by mohly získat dětské skupiny i v dalších posádkách, např. Bechyni.

Zpět...