O skupině

Služba péče o dítě je určena zaměstnancům posádky Čáslav. Je poskytována ve vybavených a k tomu určených prostorách, kde může být umístěno maximálně 24 dětí věkově smíšeného kolektivu. Výchovná činnost v dětské skupině probíhá podle ročního plánu výchovy a péče a je zaměřena na formování osobnosti dítěte a jeho psychický i fyzický vývoj. O děti pečuje kvalifikovaný personál. Provozní doba je každý pracovní den od 6:30 do 16:30.