Pečující personál

Renata Nalezinková
Vedoucí dětské skupiny

Brigita Čistá
Vychovatelka

Barbora Semerádová
Vychovatelka

Zdeňka Bízová
Vychovatelka

Hana Maděrová

Vychovatelka

Jaroslava Fojtíková
Hospodářka