Úvodní slovo

Vážení vojáci, rodiče, přátelé,
jsem rád, že mohu po roce a půl, kdy byla započata první jednání ke zřízení dětské skupiny v posádce Bechyně, psát tyto řádky. Důvody, které mě vedly k rozhodnutí zřídit dětskou skupinu v naší posádce, byly především vyjít vstříc vojákům, vojákyním a občanským zaměstnancům 15. ženijního pluku a vytvořit podmínky pro dřívější návrat do zaměstnání z rodičovské dovolené. Dále pak podpořit zaměstnané rodiče, aby mohli sladit svou práci s rodinným životem. Výchova a péče o děti již od 1 roku věku, je v dnešní době stále více vyhledávaná služba.
Vzhledem k dislokaci posádky Bechyně od měst, která tyto služby běžně poskytují, neměli naši zaměstnanci možnost ji využívat. Proto mě velmi těší, že jsme po maratonu jednání, vyřizování povolení, budování zázemí a tvrdé práci lidí, kteří se na realizaci podíleli, mohli provoz dětské skupiny zahájit. Věřím, že toto zařízení naplní hlavní požadavky pracujících rodičů, jimiž jsou kvalitní a dostupná péče pro jejich děti a možnost plnohodnotně pracovat. Zároveň ušetří spoustu starostí. Čím spokojenější rodič, tím spokojenější dítě. A o to jde každému rodiči především.

                                                                                  

plukovník gšt. Ing. Robert Bielený, Ph.D., MSS
velitel 15. ženijního pluku Bechyně