O skupině

Služba péče o dítě je určena zaměstnancům posádky Bechyně. Je poskytována ve vybavených a k tomu určených prostorách, kde může být umístěno maximálně 12 dětí věkově smíšeného kolektivu. Výchovná činnost v dětské skupině probíhá podle ročního plánu výchovy a péče a je zaměřena na formování osobnosti dítěte a jeho psychický i fyzický vývoj. O děti pečuje kvalifikovaný personál.
Provozní doba je od pondělí do čtvrtka od 06:00 do 16:00 a v pátek od 06:00 do 13:30.