Pečující personál

Bc. Pavla Dvořáková
Vedoucí dětské skupiny 

Nikola Pechoušová
Vychovatelka

Lenka Chmátalová
Vychovatelka

Martina Davidová Válková
Hospodářka