Denní program

Denní program umožňuje reagovat na individuální potřeby dítěte, vycházíme z jejich potřeb a zájmu.

  • dopoledne jsou zařazovány různé formy aktivit, aktivní činnosti se střídají s odpočinkovými, jsou zařazovány individuální, skupinové i frontální činnosti a pohybové aktivity
  • klademe důraz na spontánní hru
  • je respektována individuální potřeba spánku a odpočinku dětí
  Pondělí až čtvrtek
Od–do (hod.) Činnost
6:00–8:15 příchody dětí do zařízení, předání dětí pečující osobě, spontánní nebo řízené aktivity
8:15–9:00 osobní hygiena, dopolední svačina
9:00–11:15 hlavní činnost (výchovná činnost a/nebo pobyt venku) výchovně vzdělávací a sociálně komunikační aktivity, pohybové a hudebně aktivizační činnosti
11:15–12:30 osobní hygiena, oběd
12:30–14:30 odpočinek dětí
14:30–15:00 osobní hygiena, odpolední svačina
15:00–15:30 výchovná činnost nebo pobyt venku
15:30–16:00 převzetí dětí ze zařízení

 

  Pátek
Od–do (hod.) Činnost
6:00–8:15 příchody dětí do zařízení, předání dětí pečující osobě, spontánní nebo řízené aktivity
8:15–9:00 osobní hygiena, dopolední svačina
9:00–11:15 hlavní činnost (výchovná činnost a/nebo pobyt venku) výchovně vzdělávací a sociálně komunikační aktivity, pohybové a hudebně aktivizační činnosti
11:15–12:30 osobní hygiena, oběd
12:30–13:30 klidový režim dle potřeb dítěte, převzetí dětí ze zařízení